Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New Hard Drive - Lost Bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

My hard drive had to be replaced and I had to reinstall Firefox. Are the bookmarks stored at Mozilla?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I hope the below thread will help you out: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1227757

Hữu ích?

more options

djtennett said

Are the bookmarks stored at Mozilla?

Maybe?

Many users have been able to recover bookmarks from other installations of Firefox through the Sync feature. If you had connected your old installation of Firefox to a Firefox Account and allowed it to sync your data, then that would be an option for you. Your bookmarks and other data you Sync would have been encrypted with your Firefox Account password.

However, using Sync as a backup/restore service doesn't always work: sometimes when the original Firefox installation is unavailable, the new one doesn't successfully access its data.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.