Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

full screen Mac / Vollbild Mac

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

English: Hallo If you use Mac and Firefox, in full screen always if you go up with the courser the Mac Menu Drops down and overlap the Taps, in chrome the Browser moves the tabs down.

Is there a solution?

macOS Big Sur V:11.1 , macpro 13inch

German/Deutsch:

Hallo, wenn du auch einen mac nutzt und Firefox, und du mit der Maus nach oben fährst dann kommt jedesmal das Macmenü in die quere beim auswähler der Tabs, gibt es hierzu eine Lösung?

macOS Big Sur V:11.1 , macpro 13inch

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.