Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Everything is gone

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

After an Update from Mozilla, I restarted my computer. When I opened my e-mail, EVERY folder, Sub-Folder, Contacts and all emails before 2/15/2021 were gone. I tried a restore. I was told there was nothing to restore. Any help would be appreciated.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.