Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Print size

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sternitske

more options

The print font size using print option in files is so large the printout takes several pages to print one page. Does not happen with printing from Word or Adobe. Appears to be driven by some Firefox function. I cannot find a way to to reset default print size.

Giải pháp được chọn

Right, it was 500%. That fixed it, thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you open "More settings" in the sidebar to the right, is the scale set to something other than 100%?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Right, it was 500%. That fixed it, thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.