Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

deactivate Verification E-mail

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Verification by email is a real pain in the ass if I wanted pain in the ass I was left with chorme or edge possible that you only have to copy the worst of the worst ... at least give the option to disable this crap

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What is the verification for? Is it to sign Firefox in to your Firefox Account, or is it for a website?

Hữu ích?

more options

Note that you currently use Firefox 87 Beta or Developer Edition and not the current release. Using a new device or profile may cause the server to ask for verification.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.