Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Playing video on SvtPlay is choppy

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

I want you guys to fix the video playing on SvtPlay and maybe other sites too. So that it is not choppy anymore. I just played a video from the documentaries section on svtplay.se and it was choppy. The streaming of channels was not choppy though.

I use the latest version of Linux Fedora and Firefox.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.