Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

virtual machine for SAS university edition blocked

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hello,

I use SAS University Edition to learn how to improve my SAS knowledge.

It's installed via a VM and once installed, you just have to type http://http://localhost:10080/ in the browser to open the SAS session. It worked for months, until new releases of Firefox. I disabled the HTTPS only mode on Firefox.

Now I get a Firefox error message "Cette adresse est interdite - Cette adresse utilise un port réseau inhabituel pour la navigation web. Par mesure de sécurité, Firefox a abandonné la requête." Forbidden address, due to unusual network port usage.

How can I log on my virtual machine? Where are the parameters that restrict the access to http sites and how can I manage them?

Thank you for your help, PY

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.