Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

langage versions

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1341 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi boisvertrene5

more options

Is there a French version of Mozilla/Firefox ? If so, how may I get it ?

Is there a French version of Mozilla/Firefox ? If so, how may I get it ?

Giải pháp được chọn

OK, j'ai trouvé où changer la langue d'affichage !

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

OK, j'ai trouvé où changer la langue d'affichage !