Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update Firefox to the latest release

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Update Firefox to the latest release

Update Firefox to the latest release

Giải pháp được chọn

Since you are on Windows XP, you can no longer update beyond the Firefox 52.9.0 version you currently use.

Current Firefox releases require Windows 7 and newer. Users on Windows XP and Vista have been moved to the Firefox 52 ESR version.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version?

Version 86.0, first offered to Release channel users on February 23, 2021

more options

Giải pháp được chọn

Since you are on Windows XP, you can no longer update beyond the Firefox 52.9.0 version you currently use.

Current Firefox releases require Windows 7 and newer. Users on Windows XP and Vista have been moved to the Firefox 52 ESR version.