Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

preference's

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I have noticed in my options section that I can specifically pick what I want. But, looking at it from a computer performance point of view (computer speed) which settings are best? In the browsing category what should I select? There are more than a few options there. Which ones do I need for good computer performance? And which ones should be not used? In the applications category what selections should I pick? There are currently many-many selections there. Are all of them needed or required? Would it be advantages to remove some? Hopefully someone can help? Thank you.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.