Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

colored squares on browser pages

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mcantrel

more options

Today i turned on firefox running the latest ubuntu platform and had colored squares and dots all over the web pages. If I move the mouse or type the squares colored black, blue, aqua and green move with the mouse or typing all over the display like snow. I have gone over the troubleshooting steps, I have uninstalled and reloaded mozilla firefox. The only way I can stop this is to go to safe mode. I have downloaded two other browsers today and do not have this problem with the other two browsers, or with any of the software programs on the computer. Any ideas?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

Hữu ích?

more options

Problem not solved.

Hữu ích?

more options

The only add ons I can find are the english gb and english ca when those are off no problem. They were installed on the 25th of February and neither can be removed.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.