Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

printing problem with even-number pages

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DougS

more options

Having a problem with printing since moving to FF 86.0. Print is automatically set up for my Brother MFC-J895W (LAN connection) to print 2-sided and back-to-front, but is printing the 2nd page upside down. I've tried going into about:config and deleting the entry for "print.print", as well as editing the prefs.js and deleting everything that has "print_", but no help.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

The fix may or may not fix the problem. The about:config shows two entries; I don't know which is applicable. I assume the first is used, since it shows duplexing is used but has the proper value.

print.printer_Brother_MFC-J895DW.print_duplex 2 and print.printer_Brother_MFC-J895DW_Printer.print_duplex 0

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.