Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

logins and passwords add-ons bookmarks

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Yesterday I reseted my pc and once I was able to get in and reinstall Firefox I did. Once signed in usually everything is there. I might have rearrange a few add-ons but its good to go but not this time. Everything was gone. My passwords, add-ons and bookmarks.

Giải pháp được chọn

What kind of reset did you do? Did you choose to save your data?

Look for a folder called Windows.old

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Giải pháp được chọn

What kind of reset did you do? Did you choose to save your data?

Look for a folder called Windows.old

Hữu ích?

more options

On Windows 10 it gave me two options one was keep my files (removes apps and settings, but keeps your personal files) the other is remove everything ( removes all personal files, apps and settings). I picked keep my files first but Firefox didn't sync correctly so I reset my pc again removing everything. Where do I search windows.old at?

Hữu ích?

more options

Well, if you keep things, then

C:\Windows.old

has a copy of your old

C:\Users\username

folder where Firefox stores your data. But if you told Windows to remove everything... maybe not.

Example thread on recovering data from that folder:

https://support.mozilla.org/questions/1321847

Hữu ích?

more options

When I searched windows.old this is what showed up. I dont know though.

Hữu ích?

more options

Open the folder at the top of the picture.

Hữu ích?

more options

So apparently I backed up Firefox logins passwords and most of my bookmarks with Microsoft Edge. So I just imported them back to Firefox. Thanks to everyone who tried to help. Much obliged.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.