Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Print PDF files generated from Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonathan Watt

more options

When I want to save a newspaper article as a PDF file in Firefox, Firefox asks if I want to open it with Firefox. It's good. I then also save this file in a folder on the PC. Then I want to print this file too. With several pages as two sides, as a duplex print. For a few days now, the backs of the print, i.e. the even sides, have no longer been printed in advance, but instead are printed upside down. As it seems to be happening in the USA. In the USA, pages are not stapled on the side, but on the top. This is not good. Please change it so that it can be stapled on the page and then read like a book. Not always having to turn it upside down! Thank you, that is very important in Germany! Günther Grau

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Dear ggrau, thanks for the tip.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.