Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dcoument not previewing, direct asking to save file for some sites

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Dear Team, i am unable to display preview for some sits preview pages, this is direct asking to save file.

Được chỉnh sửa bởi Neeraj Takuli vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you talking about print preview?

Hữu ích?

more options

Are the files you are prompted to download PDF files? You can check your PDF file settings on the Options page: View PDF files in Firefox or choose another viewer.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.