Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloading from a specific website doesn't follow the lastdir

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi shadsinx

more options

I have experienced with a specific website where downloading images always prompts the save to the Downloads folder instead of staying in the folder where i need to set the downloads for.

meaning: a set of images when clicking on save, then selecting the destination folder and saving, works ok. But upon saving the next image from the gallery returns to the downloads folder.

Trying this from any other website, the last folder where the last image was saved is the one where the new image will be saved.

If from the website where im having this issue, i right-click then click on the image and select "view image" and click save, the browser.download.lastdir does work and the previously used folder shows up as the destination for download.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

On the General page of Options, under the heading Downloads, there is an option "Always ask you where to save file".

Hữu ích?

more options

tjn21 said

On the General page of Options, under the heading Downloads, there is an option "Always ask you where to save file".

thanks for the answer but that is not the issue, I always get prompted to where i need to save, when selecting the destination/location is the issue.

the last used location is not working for a specific website/gallery.

Hữu ích?

more options

shadsinx said

I have experienced with a specific website where downloading images always prompts the save to the Downloads folder instead of staying in the folder where i need to set the downloads for. meaning: a set of images when clicking on save, then selecting the destination folder and saving, works ok. But upon saving the next image from the gallery returns to the downloads folder. Trying this from any other website, the last folder where the last image was saved is the one where the new image will be saved. If from the website where im having this issue, i right-click then click on the image and select "view image" and click save, the browser.download.lastdir does work and the previously used folder shows up as the destination for download.

to add to my note, I've checked the about:config, using the config browser.download.lastDir and it is stating the last used directory. but it doesn't work on the website when downloading

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.