Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is throttling speed

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi thirdyellow

more options

Hello,

I had a 300mpbs connection for download, but was never able to get past 200mbps. But now today, on installing a 1gig connection, I still cannot get past 200mbps. The installer blamed it on my PC's network card. But I just ran the same speed test with Microsoft Edge 64-bit, and I was able to get past 600mbps. So clearly, this problem is isolated to Firefox.

I am using the latest Firefox 32-bit. I have no addons installed. I am running Firefox on Windows 7.

After typing this post, I thought the 32-bit Firefox was probably causing the issue, so I installed the Firefox 64-bit, and the speed increased by 50mbps to 250mbps.

Thank you.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

I just did a Firefox refresh and no change in the speed issue.

Hữu ích?

more options

Does anyone know?

Hữu ích?

more options

Sorry for the third back-to-back post, but I think I found something interesting. It seems this problem/bug has been going on with Firefox for at least the past four years. For example, look at this bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1320745

I am also reading of other users experiencing limits at 200 or 250 mbps, but only in Firefox.

So, I am not sure why this still bug exists, even after four years. Disappointing to say the least. And I can confirm this speed issue is related to websites using https.

Please prioritize this bug and fix it. Thanks.

Hữu ích?

more options

See my screenshot and I'm plugged into the my modem(Arris SB8200 DOCSIS® 3.1 Gigabit Cable Modem). You will need to provide details on your network setup. What modem are you using? Is there a router after the modem? Are you plugged in or on WiFi? Have you plugged directly into the modem and test the speed?

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

See my screenshot and I'm plugged into the my modem(Arris SB8200 DOCSIS® 3.1 Gigabit Cable Modem). You will need to provide details on your network setup. What modem are you using? Is there a router after the modem? Are you plugged in or on WiFi? Have you plugged directly into the modem and test the speed?

I can barely get past 100mbps on Google's speed test on either Firefox or Microsoft Edge. But I can get over 600 on other websites.

The PC is plugged in via ethernet, directly to the modem which is also the router. You should run a speed test at speedtest.net and post your results.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.