Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why firefox doesn't work?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Can not use firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Could you describe the problem in more detail? Is Firefox completely broken? Are you running Windows?

There is a problem affecting some Windows users recently where Firefox can't load any pages: the tab area is blank, there's no error message. In many of those cases, the problem was that certain Microsoft Visual C++ files that are shared between applications became corrupted or were changed in a way that isn't compatible with Firefox. You can reinstall those files from Microsoft. Please see the following thread for more information:

https://support.mozilla.org/questions/1326304

Does that help?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.