Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Righ click: menu for spelling and language disappears

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi babbuccio80

more options

Hello

I have installed the dictionary for another language and when I right click the menu is there, however if I try to change the language it disappears. If I click again it's gone.

I have tried that if I disable UBlock Origin, the menu comes up, but I am not able to change language anyway. If I refresh, the menu disappears again.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have tried to change

Inspect element and then spellcheck. Every time i set up as true, it goes back to false

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.