Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add-ons not showing up in toolbar

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Basically the only one showing up is uBlock origin, others show up as enabled when I go to the Manage your add-ons page, but not in the toolbar. I've tried resetting everything to default settings, updated every add-on, enabled history collection.. nothing has made a difference. Any tips would be very appreciated!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.