Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

adding senders to safe list in outlook

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi stef.1951

more options

I had some e-mails sent to junk by mistake but when I click "it's not junk" then open the e-mail and click on "add to safe senders list" this command is ignored as the next time I receive an e-mail from that sender it is again sent to junk. Microsoft tell me it's a browser (i.e. Firefox) issue. Can anyone please help ?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Private Message sent. Just to verify, you are using the browser to access the site right?

Hữu ích?

more options

Yes, I am using Firefox as my default browser. After a Microsoft "update" I started to get 50/60/70 "junk" e-mails every day for a few days and deleted them en masse instead of looking at each individual message to see who it was from. In doing this I had some that were marked as junk but were from legitimate senders. I've tried going through the process of adding the ones I want to keep to safe senders list to no avail.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.