Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i get rid of the suggested sites when I click on the search bar?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kkanani3

more options

I want to know if there is a way of getting rid of the suggested sites, such as facebook, reddit, twitter etc when i click on the search bar. Is there a way of customizing what i see?

Giải pháp được chọn

When you first click in the bar, before you type any text for Firefox to match, the drop-down shows your first 8-10 Top Sites from the built-in Firefox Home / new tab page.

You can edit (delete, add, rearrange) your top sites on either of those pages (about:home or about:newtab). More info in this article: Customize the New Tab page.

Or if you don't want them in the drop-down at all, turn them off on the Preferences page, Privacy & Security panel, Address bar section:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/address-bar-autocomplete-firefox#w_how-can-i-control-what-results-the-address-bar-shows-me

Does that help?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

When you first click in the bar, before you type any text for Firefox to match, the drop-down shows your first 8-10 Top Sites from the built-in Firefox Home / new tab page.

You can edit (delete, add, rearrange) your top sites on either of those pages (about:home or about:newtab). More info in this article: Customize the New Tab page.

Or if you don't want them in the drop-down at all, turn them off on the Preferences page, Privacy & Security panel, Address bar section:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/address-bar-autocomplete-firefox#w_how-can-i-control-what-results-the-address-bar-shows-me

Does that help?

Hữu ích?

more options

thank you so much!! i guess i looked everywhere in the preferences except for there.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.