Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

IDM no longer captures video links. Please help.

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 101 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi demartin.lawrence

more options

IDM no longer captures video links. Please help.

Giải pháp được chọn

When you have problems using an add-on, you should contact their support.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

When you have problems using an add-on, you should contact their support.

Hữu ích?

more options

Thanks FredMcD.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.