Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

having issues with JavaScript

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

I am having issues with Firefox browser on my university website. When I do a search in the ebsco library and I try to advance to the second page of the results nothing happens. When I try to modify the search terms it returns me to the original search terms. Also, in the classroom portal called Brightspace I am unable to see embedded video clips.

These issues never occurred in the past versions. These issues do not occur when I use Chrome.

Giải pháp được chọn

My guess is that Firefox's Enhanced Tracking Protection feature is blocking some scripts from loading on those websites. See the "What to do if a site seems broken" section of the Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop page to learn more about how to add an exception for specific websites.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

My guess is that Firefox's Enhanced Tracking Protection feature is blocking some scripts from loading on those websites. See the "What to do if a site seems broken" section of the Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop page to learn more about how to add an exception for specific websites.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.