Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Navagating all the benefits of Firefox.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi calder1

more options

Hi,

I'm a bit old and really need someone nearby to come show me how to navigate into your securities and other benefits, someone who really knows all this. Is that possible? I get confused by the complexities of everything you offer.

For example, I read something about Ad blocker which said it wants access to all my inforamation- does that mean they want all my bank numbers for trading stocks? That would seem ridiculous, no?

It would also be time to make a small donation to assist your existence. How?

Thank you, Doug Calder [phone number] and you have the rest.

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào

Giải pháp được chọn

Hi Doug,

  • When you install an adblocker, like uBlock Origin, it asks you for "Access your data for all websites". It doesn't mean your passwords or bank accounts, they need this permission only to remove ads from any website.
  • Small donations you can make using this page -> https://donate.mozilla.org/
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Doug,

  • When you install an adblocker, like uBlock Origin, it asks you for "Access your data for all websites". It doesn't mean your passwords or bank accounts, they need this permission only to remove ads from any website.
  • Small donations you can make using this page -> https://donate.mozilla.org/

Hữu ích?

more options

Thank you Ty, I'll deal with the ad blocker and a donation soon. Peace adn good health, Doug

Hữu ích?

more options

Thank you Ty, I'll deal with the ad blocker and a donation soon. Peace and good health, Doug

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.