Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

delete unsused sign in emails from firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

how to delete unsued sign in emails from fire fox

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Your e-mails are suing you?

Firefox is a web browser. It displays what the websites tell it to. This is an e-mail provider issue.

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

Hữu ích?

more options

in the past I have signed in Firefox using my other e mail accounts. For recovery secondary mails, when I enter the other mails that I had used to sign in, it tells me that emails are used by other users. I want to fix the problem. I have deleted old profiles and cookies but that does not help.

Hữu ích?

more options

I called for more help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.