Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change the end of the name of files that have the same file name

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Elroy Fernandes

more options

I save lots of files that have the same file names, for eg.

file.zip file(1).zip file(2).zip ...

I want to change that to

file.zip file-1.zip file-2.zip

Thanks for your help

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You will need to do a web search for something. There is a Windows program, but I don't know for Macs.

1-4a-rename. Freeware file

Hữu ích?

more options

I did a web search first, I would like to have it to done for all pages

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.