Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Blocking images per site firefox 85

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ami

more options

On Firefox 85.

I am trying to block images on a per site basis. The page info -> permissions does not show the Load images entry.

Has this been removed for good? Can this be customized?

If Is there a way to block all images from site.com.

Thanks

On Firefox 85. I am trying to block images on a per site basis. The page info -> permissions does not show the Load images entry. Has this been removed for good? Can this be customized? If Is there a way to block all images from site.com. Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Yes, that has been removed and you can no longer block images via "Tools -> Page Info -> Permissions". You can search the Add-ons website for a suitable extension to block images.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, that has been removed and you can no longer block images via "Tools -> Page Info -> Permissions". You can search the Add-ons website for a suitable extension to block images.

more options

Thanks for the reply. It is pity that Firefox seems to be getting rid of all user-friendly capabilities.