Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox new tabs

  • 9 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi harris.skeptic

more options

Firefox recently made changes to the new tab. How can I change it back the way it was?

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

What was the change you noticed?

If you want to enable/disable different sections, see: Hide or display content in New Tab.

Hữu ích?

more options

When I click on something I searched for the page appears on the right half of my screen. It didn't used to do that.

Hữu ích?

more options

Hmm, help me understand this better. Is the link opening in its own separate window that you can move around, or are the results within the same tab on some kind of split-screen?

Hữu ích?

more options

The link opens in a separate window which I can enlarge to a full screen.

Hữu ích?

more options

As long as the links open in a new window, Firefox will probably remember that same window position. To change it, drag the window to a better location and enlarge it to a more useful size.

But more generally, where do you want your search results to open:

  • in the same tab
  • in a new tab in the same window
  • in a separate new window

Hữu ích?

more options

I'm not sure what the difference is between a tab and a window.

Hữu ích?

more options

I think I want the search results to open in the same tab.

Hữu ích?

more options

Usually it's a setting in the search site itself. For example, if you use Google, it's the "Where results open" section of this page:

https://www.google.com/preferences

Hữu ích?

more options

Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.