Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

toolbar

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I downloaded Firefox yesterday and have your toolbar but I cannot read it as it's all in the color gray. How can I get back to Yahoo toolbar so I can see what I'm clicking on at the toolbar location?

I downloaded Firefox yesterday and have your toolbar but I cannot read it as it's all in the color gray. How can I get back to Yahoo toolbar so I can see what I'm clicking on at the toolbar location?

Giải pháp được chọn

Hello maryfo,

You can customize firefox through the top right corner with 3 horizontal lines, you will see an option to customize, you can change the colours of the address bar and etc. You can also change your default search engine through preferences.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hello maryfo,

You can customize firefox through the top right corner with 3 horizontal lines, you will see an option to customize, you can change the colours of the address bar and etc. You can also change your default search engine through preferences.

more options

Can you attach a screenshot?