Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Border: Unable to turn off the new firefox windows desktop border. White line around three sides.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

This border appeared recently (weeks?) around three sides of the Windows Firefox Desktop version. It is annoying. Does not respond to any recommended fixes I have found on the same issue. Tried safe mode. Tried moving the task bar. Tried changing enlargement percentage. Tried rebooting after all of the above. Nothing working. Can't find a switch anywhere.

This border appeared recently (weeks?) around three sides of the Windows Firefox Desktop version. It is annoying. Does not respond to any recommended fixes I have found on the same issue. Tried safe mode. Tried moving the task bar. Tried changing enlargement percentage. Tried rebooting after all of the above. Nothing working. Can't find a switch anywhere.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This can happen if you run Firefox in compatibility mode for Windows 7 or Windows 8. Check that you do not run Firefox in Windows 7 or Windows 8 compatibility mode.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This can happen if you run Firefox in compatibility mode for Windows 7 or Windows 8. Check that you do not run Firefox in Windows 7 or Windows 8 compatibility mode.