Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've lost the pop-up which asks if I want to close the page - how do I get it back

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

I've somehow managed to lose the pop-up window which asks if you want to close the page- can you please advise how to re-install it.Note I'm no techno so a simple answer please!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The only popup that comes to mind like that is the warning for when you are closing multiple tabs. If you go the Firefox settings (press the menu button on the toolbar and select Preferences), you can check the Warn you when closing multiple tabs option to bring that back.

Other than that, you may have accidentally checked the Prevent Site from Creating Anymore Dialogs options. When you are on the website that you are having issues with, if you hold down the shift key on your keyboard and press the refresh button, that should allow the website to make popups again.

Hope this helps.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.