Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't find my Bookmarks and history

  • 6 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bernard.couturaud

more options

i just refreshed Firefox, my bookmarks and history are empty

Giải pháp được chọn

Thank-you for the answer. I found the latest profile/places.sqlite file and I used it. My bookmarks and History are now available. Living in France the folder was named "Anciennes données de Firefox".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank-you for the answer. I found the latest profile/places.sqlite file and I used it. My bookmarks and History are now available. Living in France the folder was named "Anciennes données de Firefox".

Hữu ích?

more options

What reason did you have to refresh Firefox ?

Hữu ích?

more options

It was suggested by Firefox : "It seems Firefox is slow ...." and in fact it was slow.

Hữu ích?

more options

Yeah, I was already expecting that.

Note that such issues can be caused by problems with places.sqlite or other files in the profile folder, so be cautious with transferring data from the old profile.

How large is this places.sqlite ?

Hữu ích?

more options

The size of places.sqlite is 25.6 Mo. I don't know if it's big or not.

I'm surprised that the size is the same for the Old Firefox file and for the new, generated by Refresh.

The only visible difference is that the Old works but not the new one.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.