Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I edit the current theme?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SpringSong25

more options

Firefox colour addon removed the whole existing theme, replaced everything with it's default selections.

I use a custom theme, I just want to change the text colours on the menu bar, tab bar and bookmark bar. But the color addon destroyed the whole theme when I made any single change. I had disable and enable the theme to restore it. How do I import the theme to color addon so I can edit it?

Firefox colour addon removed the whole existing theme, replaced everything with it's default selections. I use a custom theme, I just want to change the text colours on the menu bar, tab bar and bookmark bar. But the color addon destroyed the whole theme when I made any single change. I had disable and enable the theme to restore it. How do I import the theme to color addon so I can edit it?

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'm new to this color extension stuff, but I think you just have to go your custom backgrounds that you saved in the extension when it was running. You will have all your own themes in that part...unless you didn't save it. Good luck!