Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updated my annual website subscription and firefox doesn't show the site anymore

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hi,

I have just updated the subscription for my website - and Firefox doesn't show the site any more. All I get is a white screen with "2021 Copyright. All Rights Reserved. The Sponsored Listings displayed above are served automatically by a third party. " etc.

I have tried a hard refresh and a reboot (and rebooting our router) without success.

The website host has suggested "... browser is stuck or your ISP hasn’t picked up the domain..."

I tried getting on the website on my 'phone. That worked fine!

Any ideas, please?

Gegs

Giải pháp được chọn

Um. Just rebooted again and ... everything's fine! (What happened there, then?!?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Um. Just rebooted again and ... everything's fine! (What happened there, then?!?

Hữu ích?

more options

Hi

What was the website address that you were having a problem with?

Hữu ích?

more options

Seems like a DNS delay/issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.