Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Alexandr

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
more options

good afternoon, tell me is it possible to enable full video buffering in the browser? I have a slow internet and to watch movies I need to lower the quality otherwise the video is interrupted. if it was possible to fully load the video into the buffer, then I could pause and wait a little while watching the movie without problems. tell me how to enable full buffering in your browser? thanks in advance .

good afternoon, tell me is it possible to enable full video buffering in the browser? I have a slow internet and to watch movies I need to lower the quality otherwise the video is interrupted. if it was possible to fully load the video into the buffer, then I could pause and wait a little while watching the movie without problems. tell me how to enable full buffering in your browser? thanks in advance .