Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mailtrack extension

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 5574 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi igor.avramovic

more options

How can mailtrack extension be installed to check if an email is opened by receiving person?

How can mailtrack extension be installed to check if an email is opened by receiving person?

Giải pháp được chọn

Hi Scott, as far as I know, Mailtrack (https://mailtrack.io/en/) has not released an extension for Firefox, only for Chrome.

There are other services to embed tracking pixels in your messages, but I don't know whether those are available for Firefox, either.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Scott, as far as I know, Mailtrack (https://mailtrack.io/en/) has not released an extension for Firefox, only for Chrome.

There are other services to embed tracking pixels in your messages, but I don't know whether those are available for Firefox, either.

more options

We need mailtrack for Firefox. Lot of users use Firefox instead Chrome etc. Firefox is the best