Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox uses Noto Serif CJK SC to replace PingFang SC

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 1900011604

more options

This image describes the same website displayed by Firefox and Chrome.

Firefox(left) uses Noto Serif CJK SC to replace PingFang SC but not all replaced.

Chrome(right) is normal(does not replace).

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It happens on both Win10 and Manjaro Linux, comparing to Edge/Chrome browsers. On windows Firefox uses Microsoft YaHei to replace PingFang SC font.

Được chỉnh sửa bởi 1900011604 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.