Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

error code 232011

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

ustv247.tv stopped working, get error code 232011. tried adding to exceptions but still no video.

ustv247.tv stopped working, get error code 232011. tried adding to exceptions but still no video.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I get the same thing. Looks like a website issue.

This video file cannot be played.(Error Code: 232011)

more options

it works on one of my other computers and was working on my phone and other two computers but stopped a few weeks ago. this happened in the past and then started working so i'm guessing maybe an computer or software update changed some settings?

more options