Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to disable private browsing in firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 65 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jet45tune

more options

I am wanting to disable private browsing in firefox, I have windows 10, please help!

I am wanting to disable private browsing in firefox, I have windows 10, please help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello @Krissi73,

Please follow the below steps:

1 Click the Firefox button and click "Options" to open the Options dialog box. 2 Click the dialog box's "Privacy and Security" tab. 3 Click the check box labeled "Always use private browsing" to clear it. 4 Click the drop-down box labeled "Firefox will" and click "Remember history" and then click "OK." 5 Click the Firefox button and click "Stop Private Browsing."

Regards,

Firefox