Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Größe des "Datei soeichern unter"-Dialoges einstellen

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hallo,

derzeit ist meine Dateiauswahlbox immer auf maiximale Größe eingestellt. Das ist auf Dauer etwas lästig. Wo kann ich die Konfiguration so ändern, dass ich das Fenster in der Größe variiieren kann?

Grüßle

Fritz

Hallo, derzeit ist meine Dateiauswahlbox immer auf maiximale Größe eingestellt. Das ist auf Dauer etwas lästig. Wo kann ich die Konfiguration so ändern, dass ich das Fenster in der Größe variiieren kann? Grüßle Fritz

Giải pháp được chọn

Try to open the system menu of that dialog via Alt+Space and see if that allows to change the dimensions.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try to open the system menu of that dialog via Alt+Space and see if that allows to change the dimensions.