Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to edit the sessionstore.jsonlz4 file?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Snippet

more options

Editing old sessionstore.js files used to be easy can .jsonlz4 files be edited/converted? I need to sanitize a session, I am aware of https://www.jeffersonscher.com/ffu/scrounger.html but that's not what I want.

Giải pháp được chọn

The above mentioned plugin didn't properly save back the edited mozlz4 file, I contacted the author about it. In case it helps someone I used this command line program to https://github.com/jusw85/mozlz4 to extract the json file and to convert it back into mozlz4. And for editing the extracted json used a program called "JSONedit".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

There is this extension:

Hữu ích?

more options

Do mozlz4 have the same format than .jsonlz4? Will try it out nevetheless

Alright can open them but doesn't seem to be able to save it back

Được chỉnh sửa bởi Snippet vào

Hữu ích?

more options

For some reason the above plugin didn't properly save back the mozlz4 file, I contacted the author.. In case it helps someone I used this command line tool https://github.com/jusw85/mozlz4 and a program called "JSONedit " to edit the extracted json file.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The above mentioned plugin didn't properly save back the edited mozlz4 file, I contacted the author about it. In case it helps someone I used this command line program to https://github.com/jusw85/mozlz4 to extract the json file and to convert it back into mozlz4. And for editing the extracted json used a program called "JSONedit".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.