Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Dark Mode to Light mode switch problem

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Major Tom

more options

In MacOS Big Sur 11.1 on my MacBook, I have set MacOS to automatically switch between Light Mode and Dark Mode. But I notice that Firefox does not handle this well. When I have used my MacBook Dark Mode and switch back to Light Mode, Firefox still hangs in Dark Mode. The only way to solve this is to choose Light Mode in System Preferences instead of automatic.

In MacOS Big Sur 11.1 on my MacBook, I have set MacOS to automatically switch between Light Mode and Dark Mode. But I notice that Firefox does not handle this well. When I have used my MacBook '''Dark Mode''' and switch back to '''Light Mode''', Firefox still hangs in Dark Mode. The only way to solve this is to choose ''Light Mode'' in ''System Preferences'' instead of ''automatic''.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Martijn said

In MacOS Big Sur 11.1 on my MacBook, I have set MacOS to automatically switch between Light Mode and Dark Mode. But I notice that Firefox does not handle this well. When I have used my MacBook with Dark Mode and switch back to Light Mode, Firefox still hangs in Dark Mode. The only way to solve this is to choose Light Mode in System Preferences instead of automatic.
more options

I've asked the same here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1334201

Sadly, no one replied in between. But, you're not alone!