Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Refresh

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jamesrichmond2005

more options

I wish to know how to fix this issue (magnet links) ? I've installed bittorrent, but not showing on d.a.s page, after refreshing Firefox.

Error msg: This file does not have an app associated with it for performing this action. Please install an app or, if one is already installed, create an association in the Default Apps Settings page.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi James

In "About Firefox" at the bottom of the Settings option in the Firefox for Android menu, what version of Firefox do you have installed?

Hữu ích?

more options

Hi. It's not Android but Windows.

Hữu ích?

more options

Windows v 85.0 64bit.

Hữu ích?

more options

Hello. Are you still there?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.