Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube comments not loading.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi r.thomas.wright

more options

Ever since I upgraded to FF85, Youtube comments no longer load properly. When I load a video, the comment section is completely empty.

The first suggested solution, to disable all addons, did not work. It's still a problem. Not only that, but I wasn't having any problem before the upgrade to 85.

Ever since I upgraded to FF85, Youtube comments no longer load properly. When I load a video, the comment section is completely empty. The first suggested solution, to disable all addons, did not work. It's still a problem. Not only that, but I wasn't having any problem before the upgrade to 85.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you using Kaspersky?

more options

jonzn4SUSE said

Are you using Kaspersky?

No I am not. However, whatever the problem is, it appears to be with Youtube. I used another PC that was still using FF84, and it was still a problem.

Được chỉnh sửa bởi r.thomas.wright vào