Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox VPN

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1326 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi Does Firefox VPN start on computer start up or only when you start Firefox browser?

Hi Does Firefox VPN start on computer start up or only when you start Firefox browser?

Giải pháp được chọn

If you need a VPN that runs at startup then look at Mozilla VPN. This application works system wide at the OS level, but it isn't free.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Firefox VPN is a Firefox extension and thus only runs when you start Firefox with a profile where this extension is installed.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Thanks for the reply but I need a VPN that starts on boot up. Theoretically someone could retrieve my data in the time it takes for my desktop to load, start Firefox browser and ensure the VPN is running. Great browser though, been using it for years. Cheers

more options

Giải pháp được chọn

If you need a VPN that runs at startup then look at Mozilla VPN. This application works system wide at the OS level, but it isn't free.