Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A webpage is slowing down your browser notice

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I am getting a message on a yellow banner on various websites, most recently the New York Times, that reads:

A webpage is slowing down your browser. What would you like to do? Stop it, Wait.

An image is attached. If I select Stop It it sometimes goes away and sometimes comes back. It has recurred over several logins to the Times and it is very annoying as it impedes the fast loading of the webpage content and slows any activity. I would like to know how to permanently get rid of it.

I am getting a message on a yellow banner on various websites, most recently the New York Times, that reads: A webpage is slowing down your browser. What would you like to do? Stop it, Wait. An image is attached. If I select Stop It it sometimes goes away and sometimes comes back. It has recurred over several logins to the Times and it is very annoying as it impedes the fast loading of the webpage content and slows any activity. I would like to know how to permanently get rid of it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

”Webpage is slowing down your browser” This is the new way the browser tells you there is a problem with the script program(s). https://support.mozilla.org/en-US/kb/warning-unresponsive-script?cache=no

https://support.mozilla.org/en-US/kb/task-manager-tabs-or-extensions-are-slowing-firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

”Webpage is slowing down your browser” This is the new way the browser tells you there is a problem with the script program(s). https://support.mozilla.org/en-US/kb/warning-unresponsive-script?cache=no

https://support.mozilla.org/en-US/kb/task-manager-tabs-or-extensions-are-slowing-firefox