Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extensions not working?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Im having issues with my add ons/ Extensions not working. Only one shows in the top bar next to the URL area. Im unable to add any others despite having other Extensions such as Screenwise Meter, Topcashback, Honey. None of these are working though even though in the Manage Extensions area they are all enabled. I have uninstalled and reinstalled but still they do not work. Topcashback, Screenwise Meter and Honey all do not work when I try them out.

Any help to fix this would be great.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Thank you for the screenshot. You might have noticed an extra icon for NordVPN: a purple circle with a white mask on it. This indicates it is allowed to run in private windows. If you are using private windows -- either on an as-needed basis or automatically for your entire session -- you'll need to grant the same permission to your other extensions in order to use them. Click the first extension name to open the Details panel and scroll down to where you can do that. Then repeat for the others. Success?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Thank you for the screenshot. You might have noticed an extra icon for NordVPN: a purple circle with a white mask on it. This indicates it is allowed to run in private windows. If you are using private windows -- either on an as-needed basis or automatically for your entire session -- you'll need to grant the same permission to your other extensions in order to use them. Click the first extension name to open the Details panel and scroll down to where you can do that. Then repeat for the others. Success?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.