Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Losing all settings on Mac

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi active19

more options

I installed Firefox on my Mac Air M1.

Synced all my settings from another Firefox.

Got it all set up nicely as I wanted it.

Closed Firefox using its own menu.

When I later opened Firefox again everything had gone and it was like a new installation!

I repeated the setup, and again when I closed and opened Firefox it was back to default settings.

I'm new to the Mac system. Is this a 'feature' or am I doing something wrong?

Giải pháp được chọn

Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file.

Open the Firefox Disk Images file and drag the Firefox application to the Applications folder on your hard drive. You shouldn't double-click the Firefox application to run it from the Disk Images, but instead drag it out of the DMG folder.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

OK I can answer my own question. On the top menu, to close Firefox I have to select File > Close Window.

If I select Quit, it actually deletes the program, and it reinstalls instead of restarting.

I guess this is just the Mac way, but it seems a bit crude to me to not give a warning that you are about to obliterate all your program settings.

Lesson learned!

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file.

Open the Firefox Disk Images file and drag the Firefox application to the Applications folder on your hard drive. You shouldn't double-click the Firefox application to run it from the Disk Images, but instead drag it out of the DMG folder.

Hữu ích?

more options

Thank you so much! I will delete Firefox again and start from scratch.

I'm very grateful for your help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.