Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

problem with asda web site

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fire19

more options

When trying to access the supermarket web site https://groceries.asda.com the site keeps continually refreshing the home page ad-infinitum. When I tried this site a couple of months ago it was OK.

Is this a problem with the asda site - or an issue with Firefox? I'm using the latest version of Firefox 84.0.2 64bit.

Thanks.

Giải pháp được chọn

However removing cookies/site date relating to asda has cured the problem.

Thanks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

The same problem exists when Firefox is started in safe mode.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

However removing cookies/site date relating to asda has cured the problem.

Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.